W poczytnym magazynie Twój Styl Pani Grażyna Saniuk (fotoedytor tegoż czasopisma) przygotowała obszerny artykuł o wybranych atrakcjach regionu. Cieszy nas pokazanie regionu dobrze, merytorycznie i nie tylko jako nostalgicznej, ginącej krainy ale miejsca przyjaznego z coraz większą ofertą dla pragnących poznać Deltę Wisły. Zapraszam do lektury artykułu Pejzaż horyzontalny w Twoim Stylu - 2015 rok. Zobacz artykuł >>