GOTYK NA ŻUŁAWACH

080929 zaproszenie na wystawe.jpgZapraszamy na konferencję „Gotyk na Żuławach”, która odbędzie 17 i 18 października 2008 r. w Nowym Dworze Gdańskim z udziałem polskich i niemieckich ekspertów zajmujących się badaniami, ochroną i propagowaniem, średniowiecznego dziedzictwa kulturowego Żuław.

Organizacja konferencji jest efektem działań Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klubu Nowodworskiego zmierzających do ratowania i rozpropagowania olbrzymich i wciąż niedocenianych zasobów materialnego dziedzictwa delty Wisły. Mało znane są zwłaszcza zabytki pochodzące z okresu średniowiecza, wśród nich, m.in. lokacje wsi żuławskich i wiejskie gotyckie kościoły. Niestety, coraz częściej zapominamy o tych ważnych pamiątkach przeszłości pozwalając tym samym na ich stopniową zagładę. Najcenniejsze są gotyckie kościoły, których jest tak wiele na tak małym terenie. Większość obiektów posiadająca średniowieczne wyposażenie (obrazy, rzeźby). Jest to jednak bogactwo niedoceniane i trudno dostępne. Dzięki konferencji chcemy tę lukę wypełnić. Poprzez wykłady terenowe w zabytkowych kościołach stworzymy klimat dostępności dla regionalistów i turystów niezwykłych atrakcji krajoznawczych. Przyczynimy się do rozpowszechnienia wiedzy, często znanej tylko naukowcom. Będą rozpropagowane również przykłady dobrych praktyk ratowania żuławskich zabytków dzięki mecenatowi prywatnemu i publicznemu, w tym również Samorządu Województwa Pomorskiego.
Dzięki konferencji Gotyk na Żuławach chcemy realizować następujące cele: wzmocnienie skuteczności działań ochrony dziedzictwa kulturowego, prowadzonych przez Klub Nowodworski, Samorząd Województwa Pomorskiego, samorządy żuławskie oraz parafie; upowszechnienie wiedzy o historii regionu poprzez przybliżenie informacji o średniowieczu na Żuławach; wskazanie możliwości promocji poprzez prezentację gotyckich zabytków; budowa tożsamości Żuławiaków w oparciu o tradycje obecnych mieszkańców; tworzenie dobrych warunków do współpracy między stowarzyszeniami, samorządami, parafiami i innymi instytucjami na zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.
Prosimy o potwierdzenie udziału w poszczególnych wydarzeniach przesyłając kartę zgłoszenia
(e-mailem lub pocztą) lub zgłaszając telefonicznie. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt: Mariola Mika, tel.: +48 55 2472203, +48 505 433202.

Do pobrania:
- program konferencji
- zaproszenie na wystawę
- karta zgłoszenia