Żuławy
zulawy.jpg Żuławy rozstają się z dwiema epokami. Odchodzi świat minionego półwiecza i wyeksploatowany przezeń materialny i duchowy dorobek wcześniejszych pokoleń. Jednocześnie następuje renesans ideałów niemal już zapomnianych, stawiających bardzo wysoko podmiotowość człowieka. Niestety, odradzająca się potrzeba bycia cząstką swojej małej ojczyzny, może na Żuławach nie znaleźć dla siebie stabilnego fundamentu. Jeszcze nie zaistniała w skali społecznej świadomość bycia Żuławiakiem, a już umierają korzenie, które mogłyby ją rozwijać.
Jerzy Wcisła - "Żuławy - czas przełomu"
Zachęcamy do zapoznania się z pięknem Żuław, ich historii i bogatej kultury.
  • Archiwum Żuławskie
  • Baśnie, bajki, podania, legendy delty Wisły
  • Muzeum Żuławskie i Klub Nowodworski
  • Polecamy inne strony o Żuławach